Udržujete si dobré vztahy s veřejností?

Kvě - 01
2023

Udržujete si dobré vztahy s veřejností?

Vztahy s veřejností jsou známé také pod pojmem ,,Public relations“, lidé je znají také pod zkratkou ,,PR“. Jedná se o dlouhodobou činnost firmy, což můžeme označit také jako strategii firmy, která se rozhodne budovat a udržovat vztahy s veřejností. Na základě této strategie tedy poskytuje veřejnosti informace, zároveň se snaží získávat zpětnou vazbu. Můžeme tedy konstatovat, že kvalitní public relations je založený na oboustranné komunikaci na rozdíl od jiných nástrojů marketingového komunikačního mixu. PR můžeme dělit –
tisková konference

Vnitřní –

Vnitřní PR znamená, že se podnik snaží využít tuto techniku vůči svým zaměstnancům. Znamená to tedy, že s nimi buduje dobré vztahy. Snaží se své zaměstnance správně motivovat a zapojovat je do činností firmy. Poskytuje jim dostatečné množství informací prostřednictvím nějakého například měsíčního podnikového sdělení. Dále se snaží budovat a harmonizovat podnikovou kulturu, díky které jsou rovněž budovány dobré vztahy mezi zaměstnanci v organizaci. Snaží se zaměstnance ztotožňovat se svými zájmy a strategickými cíli.

Vnější –

V rámci vnějšího public relations buduje podnik dobré vztahy se svými klíčovými partnery, jako jsou dodavatelé, zákazníci, investoři, dále se zájmovými skupinami, kam mohou spadat například média a samozřejmě se jedná o budování vztahů s celou veřejností. Jedná se o to, že se podnik snaží zlepšovat svou image.
siluety s koulí

Mezi hlavní nástroje PR patří například –

·         Výroční zprávy –kde jsou zaměstnanci i veřejnost informování o činnosti firmy, o tom, co se ve firmě povedlo či nepovedlo, a jak na tom firma vlastně je.
·         Firemní akce –vnitrofiremní akce jsou určeny zaměstnancům, může se jednat o akce, jejichž úkolem je udržování dobrých vztahů mezi zaměstnanci (např. firemní večírek k výročí firmy, vánoční firemní večírek a další). Veřejné firemní akce mohou být pořádány za účelem představení nového produktu, předání ocenění vlastním zaměstnancům, pořádání různých sportovních událostí či charitativních akcí.
·         Tiskové zprávy –jedná se o materiály a informace pro novináře nebo pořádání tiskových konferencí, kdy firma sděluje své nezdary nebo naopak úspěchy.
otočené sklenice
·         Firemní kultura –firemní kultura je tvořena nejen vzhledem podniku, ale také sladěním všech prvků stejným designem (jako je e-mail, hlavička dopisního papíru, obálka, pracovní uniforma, propisky…).
·         Společenská odpovědnost firem –v současné době velice oblíbená aktivita, pomocí které firma buduje dobré vztahy s celou veřejnosti prostřednictvím ekologického chování a sociální oblasti.