Něco málo o serverech

Kvě - 01
2023

Něco málo o serverech

Jako takový je server vlastně počítač, který nám poskytuje určité služby. Server je též i virtuálním programem počítače jenž může mít různé podoby. Reálné servery se umisťují buď samostatně a nebo po několika serverech do "Serverovny", která je klimatizovná a navíc má i bezpečnostní systémy.  Tam jsou většinou uloženy ve skříních "Racků". Tyto skříně se pro zajímavost nepoužívají pouze pro servery ale i pro jiná elektronická zařízení.
 server pokoj

Služby serveru

Servery mohou poskytovat své služby buď pro jednotlivé počítače (lokálně) a nebo pro více počítačů (síťově). Aby ste si lépe uvědomili rozdíla mezi těmito službami tak lokální služba je například připojení tiskárny, scaneru či jiného zařízení do vašeho počítače a co se týče sítové služby tak ta může být například pro spojení počítače s globální sítí "Internet". Tam se pak stará o různé funkce ať už od zobrazování médií až po práci s virtuálními databázemi či elektronickými poštami a podobně. Podle toho, jak je server specializovaný tak ho můžeme dělit na dedikovaný a nededikovaný. Dedikovaný je server je speciální server bez přímého přístupu uživatele. To jsou právě ty jenž se ukládají do speciálních skříní "Racků". Zatím, co nededikovaný server je pro běžného uživatele nevíc i počítačem. 

Hardware serveru, neboli to na co si můžeme šáhnout

V dnešní době se vyplatí stavět servery vykonější a rychlejší než jsou počítače pro běžné uživatele. Problém však nastává při jejich ceně jenž astronomicky roste s počtem počítačů. Proto se v mnoha případech vyplatí nakupovat obyčejné počítače jenž se poté za pomocí speciálního softwaru propojí do "clusterů", což je vlastně seskupení několika počítačů jenž spolu spolupracují leč to na venek vypadá, že se jedná o jeden velký počítač. Pravděpodobně ste je mohli spatřit v amerických filmech. V některých případech je výrobci dělí na servery pro domácnost, pro malé, střední a velké firmy či jiné. Přesto se však jedná o běžné počítače, které mají pouze jisté speciální funkce.
 žluté kabely

Software serveru, neboli to virtuální

Stěžejním rozdílem mezi klasickým počítačem, který může být i serverem a počítačem pouze pro funkci serveru je ten, že u prvního případu se klade důraz na interaktivitu zatímco u druhého zase na vysoký výkon. Pro komerční použití se vyrábějí v různých verzích jako je např. "Windows Vista, Windows 7" a pod. Důvod je především z finanční stránky. Existují také i verze zadarmo, jako např."Linux, Ubuntu" a pod. V dnešní době jsou většiny serverů propojeny s globální centrální sítí "Internet".