Jak uhlídat techniku?

Zář - 17
2019

Jak uhlídat techniku?

Automobily jezdí obvykle z místa na místo. Na tom není nic neobvyklého, protože přece za tímto účelem i vznikla. Stavební stroje se vyskytují tu na té a tu na oné stavbě a tam jsou používány k tomu, aby stavebním dělníkům usnadňovaly práci. I to je naprostá samozřejmost.

Ovšem tyto jejich vlastnosti představují až příliš často zároveň i problém. A to ten, že jde-li o nějakou tu firemní techniku, je to zmíněné svěřováno do rukou zaměstnanců, tedy vesměs cizích lidí. A ti si s tím poté ne vždy počínají tak, jak by měli.
anonymní dodávka

Sotva řidič firemního vozidla opustí areál podniku a zmizí z očí, nejednou využije příležitosti a zařídí si s tímto nějakou tu černou jízdu. Nebo dejme tomu alespoň vycucne nějaké to palivo z nádrže nebo si natankuje na firemní náklady vozidlo vlastní.

A sotva pak má obsluha stavebních a jim podobných ‚bezprizorných‘ strojů šanci, přilepší si s jejich pomocí též. Zneužije je, případně je rovnou krade.

A ti všichni uvedení pochopitelně rovněž mohou usoudit, že se jim nechce nic dělat. Vymyslí si tudíž nějakou tu výmluvu nebo zfalšují výkazy a jdou lenošit.
parkoviště dodávek

Čímž podnikům logicky vznikají škody. A to nemalé. Někdy prý tyto přicházejí podobným počínáním si zaměstnanců i o třicet procent provozních nákladů, a to jsou velké peníze.

A není tak divu, že se majitelé a vedoucí pracovníci tomuto snaží zabránit. A existuje způsob, jenž jim v tom více než vydatně pomáhá. Tedy skýtá možnost sledování vozidel a další techniky.

Díky tomu mohou být vozidla i stroje pod neustálou kontrolou virtuálním způsobem. Odpovědná osoba může být se svým počítačem kdekoliv a sledovat přes internet cokoliv. V přímém přenosu nebo až zpětně ze záznamu hravě zjistí, kdo se činil svědomitě a kdo páchal nepravosti. A může zakročit.

RMC systém, jak se tato věc jmenuje, je zkrátka více než dokonalý pomocník. Ví všechno a prozradí to, nenechá se ošidit ani zkorumpovat. A proto by ho měl každý podnikatel z nějaké takovéto branže mít.