Jak se mají důchodci?

Úno - 27
2019

Jak se mají důchodci?

Byť se důchody jak známo prakticky co chvíli zvyšují, a to nejednou (zejména kvůli blížícím se volbám a snahám populistů udržet se u korýtek) i nad rámec zákonných povinností, rozhodně se nedá říci, že by si důchodci žili nějak nad poměry. A je pro to rovnou několik logických vysvětlení.

Jedná se o důchody od státu. A vzhledem k tomu, že je stát dlouhodobě v mínusu, tak vlastně mohou být rádi, že se pro ně na dluh nějaké ty peníze najdou.
peníze babičky

Na rozdíl od důchodců ubývá lidí v produktivním věku, kteří je musí přes průběžný systém živit. A je jasné, že oč se přidá důchodcům, o to se musí ubrat pracujícím. Což nelze provádět donekonečna, protože by se nyní, ve sjednocené Evropě, mohli také pracující sebrat a odejít jinam, pokud by pro daně a jiné povinné platby nemohli sami vyžít. A pak by (i) důchodci pomřeli hlady.

Výše důchodů závisí na tom, kolik si člověk v předdůchodovém věku vydělával. Takže ti s nízkými příjmy, respektive ti, kdo si nechávali část platu bez zdanění vyplácet na ruku, v penzi ostrouhávají.

A důchodců má být do budoucna víc a víc, takže pokud nějaká ta koruna někde leží ladem, není ji záhodno utratit už dnes, když se vůbec neví, zda a z čeho budou přežívat důchodci budoucí.

Důchodci se prostě nemají nijak světoborně. Ovšem než je člověk začne litovat, měl by vzít v potaz třeba to, že tito už od dob sametové revoluce slýchali, že na jejich důchody nebude dost peněz, že si musí šetřit i sami. A podívejte se na ně – kolik z těch, kdo si dnes zoufají, tak učinilo? A je jen málo těch, kdo si tehdy nemohli odložit alespoň nějakou tu stovku, jež by se díky dřívějším vysokým úrokům do dnešních dní změnila v daleko vyšší bankovku.
starší muži

A pokud jsou tak dnes spíše k pláči, neměli bychom si to vyčítat všichni. Měli by se zamyslet v první řadě oni sami. Protože už skoro tři desetiletí je v této zemi každý svého štěstí strůjce. A za dalších třicet let prý budou důchodci dostávat dokonce jen polovinu toho, co ti dnešní.

Ti, kteří si zase až tak zoufat nemohou. Protože i když s důchodem nevystačí, není vše ztraceno.

Pořád ještě mají šanci získávat na přilepšenou:

příspěvek na bydlení

dávky v hmotné nouzi

a případně dávky pro zdravotně postižené seniory

A to by bylo, aby z toho nevyžili! Když je spousta mladých, ba i nemladých, kteří nemají ani příjmy srovnatelné s dnešními důchody. A rodinu na krku.