Čas jsou peníze – v podniku to platí dvojnásobně

Úno - 01
2018

Čas jsou peníze – v podniku to platí dvojnásobně

V podnikání vnímáme čas ještě mnohem intenzivněji. Zde totiž musíme neustále dodržovat nějaké termíny, ať už se jedná o termíny dodávek, objednávek, schůzek a mnoho dalšího. Jakékoliv časové zdržení může mít pro podnik nemilé důsledky, které se mohou objevit v podobě ztráty zákazníka či odběratele nebo v podobě ztráty možné investice či jiné příležitosti.

vizitka

ČAS JSOU PENÍZE!
Tímto heslem se v současné době řídí většina lidí a v podnikání to platí dvojnásobně. Jestliže si chce firma vybudovat prestižní značku, dlouhodobou image a skvělý positioning, musí se do toho opravdu opřít a neponechat nic náhodě.

Zaměstnanci jsou nedílnou součástí podniku. Management má za úkol plánovat výrobu, zaměstnanci jsou tím hlavním článkem, který produkty vyrábí. Časová evidence se tak týká také jich. Jestliže chodí neustále pozdě do práce, odcházejí z práce, kdy se jim zachce a podobně, mohou být pro firmu tito zaměstnanci spíše přítěží, než aby byli k užitku. Takové lidi je potřeba nahradit lepší pracovní silou. Abyste měli o docházce svých zaměstnanců dokonalý přehled, využijte nejmodernější systémy spadající do oblasti časové evidence.

Můžete si vybírat z několika typů modulů

  • Základní modul pro podniky do 100 zaměstnanců – v rámci tohoto typu si můžete zvolit docházkový systém s pomocí PC, dotykového terminálu, čipových karet, čárových kódů či otisků prstů. Systém je schopný na základě správně evidovaných časů propočítat přesčasy, příplatky či neproduktivní časy.

bezpečnost

  • Vstupní kontrola pro podniky do 100 zaměstnanců – díky tomuto systému můžete kontrolovat evidenci docházky na základě předem stanoveného období. Rovněž však můžete nastavit také časy, kdy mohou zaměstnanci vstupovat do různých částí firmy. Rovněž můžete provést časové ohraničení pracovních dnů či přesčasů, díky čemuž nemohou zaměstnanci vstupovat do firmy mimo tuto dobu.
  • Plán služeb pro podniky do 100 zaměstnanců – umožňuje přehledné plánování služeb, ať už týdenní, hodinové či denní s předdefinovanými modely dnů a týdnů.
  • Dále můžete zvolit také časovou evidenci přes mobilní telefon nebo přes web.