Bílkoviny vám pomohou dosáhnout cíle

Bře - 09
2020

Bílkoviny vám pomohou dosáhnout cíle


Už jste unavení z držení diet, které stejnÄ› nepÅ™inášeli výsledky, které jste si pÅ™edstavovali? Držení nesmyslných restrikÄních opatÅ™ení a jejich následné skokové uvolnÄ›ní je to nejhorší, co můžete pro svůj organismus udÄ›lat. Není divu, že se následnÄ› dostaví jojo efekt. Jak tedy na to? Nejlepší je samozÅ™ejmÄ› dodržovat zásady zdravého životního stylu, zdravÄ› a vyváženÄ› jíst, pravidelnÄ› se hýbat, dostateÄnÄ› pít, nezapomínat na spánek. Jsou vÅ¡ak situace, kdy na výsledky Äekat nemůžete nebo nechcete. V takových případech zapomeňte na nesmyslná opatÅ™ení a vyzkouÅ¡ejte radÄ›ji bílkovinnou dietu, která může být Å™eÅ¡ením.

biÌlaÌ vejce

NahraÄte tuky a sacharidy kvalitními proteiny

Bílkovinná dieta je výbornou volbou pro každého, kdo chce rychle vidÄ›t výsledky a následnÄ› si je udržet. Na Äem je tento stravovací smÄ›r založený, a jak je možné, že funguje? Jde o to, že ze stravy na jistou chvíli vyÅ™adíte sacharidy a tuky, samozÅ™ejmÄ› ne vÅ¡echny, ale vÄ›tÅ¡inu. Naopak zvýšíte příjem kvalitních proteinů, které vám dodají potÅ™ebnou energii, kterou ztratíte po vyÅ™azení tÄ›chto makro živin. Jak na to zareaguje váš metabolismus? VaÅ¡e tÄ›lo nebude dostávat energii ze sacharidů, proto se pÅ™epne na tukový režim a pÅ™ejde do takzvané ketózy.

cÌŒervenaÌ masovaÌ omaÌcÌŒka

Ketóza je řešením

Ketóza je stav, kdy se vaÅ¡e tÄ›lo rozhodne na základÄ› nedostatku sacharidů využívat tuky jako hlavní zdroj energie. Trik je vÅ¡ak v tom, že vy ze svého jídelníÄku vyÅ™adíte z valné vÄ›tÅ¡iny i tuky. VaÅ¡e tÄ›lo tedy bude muset sáhnout do jiných tuků. Ano, hádáte správnÄ›, nyní se bavíme o vaÅ¡ich tukových zásobách. Nezapomeňte vÅ¡ak na to, že tÄ›lo potÅ™ebuje živiny a stavební hmotu, proto je nezbytné navýšit významnÄ› právÄ› příjem proteinů, od toho název bílkovinná dieta. V ketóze je hubnutí velmi rychlé, vaÅ¡e tÄ›lo spotÅ™ebovává vaÅ¡e tukové zásoby a vy jen s nadÅ¡ením sledujete ruÄiÄku na váze, která se zaÄne pÅ™iklánÄ›t stále více doleva.